ZŠ T.G.Masaryka Svitavy

Střecha se skládala ze třech různých objektů:

  • 1. objekt: střešní plášť z PVC krytiny - materiál folie Monarplan

  • 2. objekt: střešní plášť z falcovaného Titanzinku - oblouková střecha - použitý materiál Rheinzink

  • 3. objekt: taškový plech dodavatel Satjam


Termín realizace:

září 2020 - leden 2021


Hodnota díla:

3.100.000,--Kč

1/13